Powikłania po tatuażu

Ręka do góry kto ma zrobiony tatuaż. A może makijaż permanentny? Mamy nadzieję, że zabiegi te nie wiązały się z bólem czy późniejszymi komplikacjami. Mamy też nadzieję, że jesteście z nich zadowolone/zadowoleni i nie będziecie chcieli ich usuwać.

Tatuaże są popularną formą zdobienia ciała. Około 10-20% mieszkańców naszego globu jest wytatuowanych. Częstość występowania tatuaży rośnie, podobnie jak ich zastosowania – np. makijaż permanentny, tatuowanie otoczki brodawki czy maskowanie blizn.

Tatuowanie jest ogólnie uważane za bezpieczne. Mogą jednak wystąpić powikłania takie jak np. infekcje, reakcje alergiczne i manifestacja (układowych) chorób autoimmunologicznych. Mimo tego, że wykonuje się coraz więcej różnego rodzaju tatuaży, następują zmiany w składzie tuszy do tatuażu, niewiele wiadomo na temat występujących powikłań, ich aspektów klinicznych, patomechanizmu.

Celem artykułu, który zwrócił naszą uwagę jest opisanie rodzajów i aspektów klinicznych dermatologicznych powikłań związanych z tatuażem, ich względnego występowania oraz przyczyn leżących u podstaw.

Autorzy artykułu, naukowcy z Holandii przeprowadzili retrospektywne badanie kohortowe obejmujące wszystkich pacjentów z powikłaniami tatuażu, którzy odwiedzili Akademicką Klinikę Tatuażu w Amsterdamie w okresie od stycznia 2017 do marca 2020. Ta Klinika Tatuażu jest wysokospecjalistycznym ośrodkiem zajmującym się diagnostyką i leczeniem powikłań związanych z tatuażem. W opisanym badaniu uwzględniono wyłącznie pacjentów z powikłaniami związanymi z tatuażem lub w wyniku usunięcia tatuażu.

Powikłania związane z tatuażem podzielono na infekcje, reakcje zapalne, nowotwory lub różne reakcje i skorelowano z danymi klinicznymi. Z łącznej liczby 326 pacjentów uwzględniono 301 pacjentów z 308 powikłaniami.

Większość powikłań miała charakter przewlekły: 91,9%. Reakcje alergiczne na czerwony tatuaż i przewlekłe zapalne reakcje na czarny tatuaż (CIBTR, Chronic inflammatory black tattoo reactions) stanowiły odpowiednio 50,2% i 18,2% wszystkich powikłań związanych z tatuażem. Spośród tych reakcji CIBTR, pozaskórne zajęcie stwierdzono u 21,4%, w tym związane z tatuażem zapalenie błony naczyniowej oka (7,1%) i układową sarkoidozę (14,2%). Spośród wszystkich reakcji związanych z czarnym tatuażem sarkoidozę układową stwierdzono u 7,8%.

Tatuaże mogą powodować wiele komplikacji, które mogą wystąpić po latach od ich wykonania. Najczęstsze reakcje związane z tatuażem to alergiczne reakcje na czerwony tatuaż i przewlekłe zapalne reakcje na czarny tatuaż, co sprawia, że ​​są one najbardziej istotne dla dermatologa.

Wszystkich zainteresowanych tym tematem zachęcamy do lektury oryginalnego materiału, a jeśli język stanowi problem, to warto zerknąć chociaż na fotografie ilustrujące powikłania, jakie mogą pojawić się po wykonaniu tatuażu, w tym makijażu permanentnego.

Link do materiału źródłowego LINK

Related posts

Leave a Comment