Polityka Prywatności

 

  1. Medical Publishing House Sp. z o.o. (MPH), wydawca magazynu Dermatologia i Kosmetologia Praktyczna, dodatku Dermatologia i Uroda, Dermatologia i Uroda Online oraz strony internetowej wydawnictwa (Strony MPH) przywiązuje szczególną wagę do ochrony prywatności użytkowników Strony MPH i bezpieczeństwa przetwarzania ich danych osobowych.
  2. Dane osobowe użytkowników Strony MPH zawarte w formularzu kontaktowym oraz dane osobowe zgromadzone automatycznie są przetwarzane z zachowaniem wymogów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002r., Nr 101, poz. 926 z późn. zm.), oraz ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002r. Nr 144, poz. 1204). Użytkownikom przysługuje prawo wglądu do dotyczących ich danych osobowych oraz prawo do ich poprawiania. Danych zbieranych automatycznie nie da się zmienić ani usunąć.
  3. Dane osobowe użytkowników Strony MPH zawarte w formularzu kontaktowym przetwarzane będą przez MPH wyłącznie w celach realizacji usług świadczonych na Stronie MEDPH. Ponadto mogą być one przetwarzane, za zgodą użytkowników Strony MPH w prawnie usprawiedliwionych celach MPH, w tym marketingu bezpośredniego własnych produktów i usług MPH oraz firm z nią współpracujących. Administratorem danych osobowych jest MPH.
  4. MPH nie przekazuje i nie dokonuje obrotu danych osobowych użytkowników Strony MPH innym osobom lub instytucjom, bez zgody użytkownika. Przetwarzane przez MPH dane osobowe użytkowników Strony MPH mogą zostać udostępnione uprawnionym organom państwa na ich żądanie, na potrzeby prowadzonych przez nie postępowań lub osobom trzecim na podstawie orzeczeń organów państwa.
  5. MPH gromadzi informacje pozyskiwane automatycznie, dotyczące adresów IP użytkowników odwiedzających Stronę MPH i korzystających z usług świadczonych w ramach Strony MPH. Zebrane w ten sposób informacje służą administrowaniu Stroną MPH, okresowym analizom statystyki odwiedzin, określeniu poziomu funkcjonalności Strony MPH. Informacje dotyczące IP użytkowników mogą zostać przekazane uprawnionym organom państwa, na ich żądanie na potrzeby prowadzonych przez nie postępowań lub osobom trzecim na podstawie orzeczeń organów państwa.
  6. MPH stosuje mechanizm tzw. cookies tj. plików tekstowych przechowywanych na dysku komputera użytkownika Strony MPH. Mechanizm cookies nie ma na celu pozyskiwania jakichkolwiek informacji o indywidualnych użytkownikach Strony MPH, a stosowany jest w celu zachowania parametrów nawigacyjnych użytkownika i statusu jego zalogowania, agregowania danych statystycznych o ruchu użytkowników Strony MPH, optymalizowania emisji ew. reklam na Stronie MPH i usprawniania funkcjonowania Strony MPH zgodnie z obowiązującymi w sieci www standardami. Użytkownik może usunąć pliki cookies lub zmienić ich ustawienia w przeglądarce internetowej. Usunięcie lub zmiana ustawień plików cookies w przeglądarce może się wiązać z utrudnieniami w korzystaniu ze Strony MPH.
  7. Strona MPH zawiera odnośniki/linki do innych stron WWW. MPH nie ponosi odpowiedzialności za zasady zachowania prywatności obowiązujące na tych stronach.
  8. W przypadku zmiany obowiązującej polityki prywatności, odpowiednie modyfikacje powyższych zasad zostaną udostępnione na Stronie MPH.