Innowacyjna metoda leczenia zmarszczek

Bezpieczeństwo i skuteczność nowatorskiej matrycy soczewek dyfrakcyjnych zastosowanej z pikosekundowym laserem aleksandrytowym emitującym wiązkę o długości fali 755 nm w leczeniu zmarszczek

Dermatologia i Kosmetologia Praktyczna 2017, Vol. 12, Nr 2 (46)

 

Dostępne są doniesienia wykazujące skuteczność laserów pikosekundowych w usuwaniu tatuaży. W omawianym prospektywnym badaniu oceniano skuteczność i bezpieczeństwo leczenia zmarszczek zlokalizowanych wokół ust i oczu z użyciem nowatorskiej matrycy soczewek dyfrakcyjnych, zastosowanej z pikosekundowym laserem aleksandrytowym emitującym wiązkę o długości fali 755 nm.

Do badania włączono 40 kobiet z obecnością zmarszczek spowodowanych fotouszkodzeniem skóry. Zastosowano u nich cztery sesje terapeutyczne obejmujące całą twarz, wykonywane w odstępie 1 miesiąca z użyciem lasera pikosekundowego wyposażonego w matrycę soczewek dyfrakcyjnych. U sześciu uczestniczek badania przeprowadzono biopsję (u dwóch po 1. miesiącu od momentu zakończenia leczenia, u dwóch w 3. miesiącu od momentu zakończenia leczenia oraz u dwóch w 6. miesiącu od momentu zakończenia leczenia). Na wizytach kontrolnych, które odbyły się po 1, 3 i 6 miesiącach po zakończeniu badania, wykonano zdjęcia za pomocą aparatu cyfrowego. Zdjęcia te były oceniane przez niezwiązanych z badaniem lekarzy w zakresie obecności drobnych linii/zmarszczek, rumienia, zaburzeń pigmentacji oraz ogólnej poprawy wyglądu skóry. Zgromadzono także dane na temat stopnia dyskomfortu, poziomu satysfakcji oraz działań niepożądanych.

Niezależni lekarze ocenili ogólną poprawę stanu skóry na od dobrej do bardzo dobrej w 1., 3. i 6. miesiącu po zakończenia badania. W momencie wyjściowym średni wynik w zakresie zmarszczek mierzonych w skali Fitzpatricka wynosił 5,48, a w 6. miesiącu obserwacji ‒ 3,47. Całkowita średnia zmiana wyników od rozpoczęcia leczenia do jego zakończenia wynosiła 1,97. Wyniki samooceny w 6. miesiącu po zakończeniu badania wykazały, że 90 proc. pacjentek było niezmiernie zadowolonych lub zadowolonych z uzyskanych rezultatów. Nie stwierdzono wystąpienia nieoczekiwanych działań niepożądanych; rumień związany z zabiegiem utrzymywał się zaledwie przez kilka godzin.

We wnioskach Autorzy napisali, że użycie nowatorskiej matrycy soczewek dyfrakcyjnych zastosowanej z pikosekundowym laserem aleksandrytowym emitującym wiązkę o długości fali 755 nm jest wysoce skuteczną i bezpieczną opcją terapeutyczną w leczeniu zmarszczek oraz innych oznak fotostarzenia skóry.

 

Komentarz do artykułu

Lek. med. Michał Kaniowski

Kaniowscy Dermapuls, Centrum Dermatologii Estetycznej i Laserowej

 

Skóra poddana przewlekłej ekspozycji na promieniowanie ultrafioletowe ulega przyspieszonym procesom starzenia. Typowymi objawami fotouszkodzenia są zmiany widoczne klinicznie – skóra jest sucha, szorstka, pojawiają się na niej zmarszczki, miejscowe rogowacenia, przebarwienia, teleangiektazje, wykazuje zmniejszoną elastyczność. Zmiany degeneracyjne zachodzą także w tkance podskórnej. W badaniu mikroskopowym widoczne jest zmniejszenie grubości naskórka, zmiany zanikowe i dysplastyczne, dochodzi do rozpadu i zaniku kolagenu oraz elastyny. Terapia skóry z oznakami fotostarzenia ma na celu odwracanie efektów jej uszkodzenia. Jedną z wielu metod leczenia jest laseroterapia. Poprzez zabiegi stymulujemy procesy odnowy na poziomie komórkowym, jak również zwiększamy napięcie zwiotczałej tkanki, które następuje na skutek obkurczania się włókien kolagenowych – co stanowi dodatkowy czynnik wpływający na uzyskanie poprawy klinicznej.

W artykule badacze oceniali bezpieczeństwo i skuteczność laseroterapii w leczeniu zmarszczek spowodowanych fotouszkodzeniem skóry. W terapii zastosowano pikosekundowy laser aleksandrytowy emitujący wiązkę o długości fali 755 nm, wyposażony w nowatorską matrycę soczewek dyfrakcyjnych. Matryca ta składa się z ponad stu soczewek, ściśle do siebie przylegających, które koncentrują i redystrybuują każdy impuls pikosekundowy, energia skoncentrowana jest na setki mikrokolumn, których gęstość jest 20 razy silniejsza od standardowego impulsu. Zabiegom laserowym poddano 40 kobiet, z wynikiem w zakresie zmarszczek wg Fitzpatricka wynoszącym 4-7, których średni wiek wynosił 58 lat. Wykonano 4 sesje terapeutyczne, na obszarze całej twarzy, w odstępach jednego miesiąca. Pacjentki zgłosiły się na wizyty kontrolne w 1., 3. i 6. miesiącu po zakończeniu terapii, dokonywano wtedy dokumentacji zdjęciowej u wszystkich badanych, u sześciu z nich dodatkowo wykonywano biopsję. Poza tym prowadziły one dzienniczek, w celu oceny stopnia dyskomfortu i ewentualnych działań niepożądanych oraz wypełniły kwestionariusz dotyczący poziomu satysfakcji z terapii. Zgromadzona dokumentacja zdjęciowa była poddana analizie przez niezwiązanych z badaniem lekarzy. Posługując się skalą Fitzpatricka, oceniali oni stan zmarszczek, linii, szczególnej obserwacji poddano obszar wokół ust i oczu, czyli miejsca typowych oznak fotouszkodzenia. Skalę GAIS wykorzystali do oceny zmian w zakresie innych objawów fotostarzenia takich jak rumień, zaburzenia pigmentacji oraz oceny ogólnej poprawy stanu skóry. Lekarze wyrazili zadowolenie z efektów terapii laserowej i ocenili ogólną poprawę stanu skóry na dobrą i bardzo dobrą. Ich opinię podzieliły pacjentki – zadowolone z rezultatów zabiegów, chętnie poleciłyby je rodzinie i znajomym. Na podstawie zgromadzonych danych badacze potwierdzili, że użycie nowatorskiej matrycy soczewek dyfrakcyjnych w pikosekundowym laserze aleksandrytowym o dł. fali 755 nm jest wysoce skuteczną i bezpieczną opcją terapeutyczną w leczeniu zmarszczek oraz innych oznak fotostarzenia skóry.

Zgadzam się, że dokładna dokumentacja zdjęciowa jest niezwykle ważna w ocenie efektywności terapii. Przykładam do niej wielką wagę, ponieważ pozwala mi na śledzenie rezultatów wykonywanych zabiegów, jak również unaocznianie ich moim pacjentom, którzy przyzwyczajają się do swojego „lepszego” wyglądu i zapominają, jak ich skóra wyglądała przed rozpoczętą terapią. Tłumaczę im także, że obraz kliniczny skóry, czyli te dobre zmiany, które mogą obserwować, są wynikiem zmian, które zaszły w strukturze ich skóry pod wpływem pobudzenia jej do samoregeneracji. Zgromadzone w badaniu dane histologiczne korelowały z redukcją fotouszkodzeń, zmniejszeniem widoczności zmarszczek, poprawą kolorytu skóry. Jak wiadomo, badanie histopatologiczne stanowi złoty standard w diagnostyce skóry, jednak pozostawia bliznę, co w przypadku twarzy może stanowić dyskomfort dla pacjenta, a uzyskanie wyników wymaga odpowiedniego przygotowania materiału i czasu. Biopsję wykonano tylko u 6 z 40 pacjentek, zapewne ze względu na powyższe czynniki. Odnosząc się do artykułu, w moim przekonaniu analiza efektów byłaby pełniejsza, gdyby rozszerzoną ją o nowoczesne i nieinwazyjne metody diagnozowania skóry i obrazowania zmian, jakie zachodzą w niej pod wpływem stosowanych terapii. Do metod tych należy refleksyjna mikroskopia konfokalna in vivo, jak i nowoczesna diagnostyka ultrasonograficzna. Znajdują one bowiem coraz częstsze zastosowanie w ocenie efektów procedur estetycznych. Refleksyjna mikroskopia konfokalna in vivo umożliwia wizualizację naskórka oraz górnych warstw skóry właściwej z niemal histologiczną dokładnością. Pozwala na obrazowanie kolejnych warstw skóry, a nawet struktur komórkowych. W warstwie brodawkowatej i siateczkowatej skóry właściwej można dostrzec włókna kolagenu. W przypadku skóry z oznakami starzenia chronologicznego, jak i fotostarzenia, widoczne są znaczne zaburzenia jego struktur. Zapisane w pamięci urządzenia obrazy konfokalne mogą być wielokrotnie odtwarzane i porównywane z kolejnymi wynikami, dzięki czemu możliwa jest obserwacja dynamiki zmian zachodzących w skórze. Badanie przeprowadzone przed i po przeprowadzonej terapii może dać odpowiedź, czy oprócz efektu estetycznego przyniosła ona jednocześnie rezultat w postaci przebudowy struktury skóry. Również nowoczesna diagnostyka ultrasonograficzna wysokich częstotliwości pozwala bezpiecznie zajrzeć w głąb skóry i dokonać pomiarów grubości naskórka, skóry właściwej, tkanki podskórnej, a nawet głębokości zmarszczek. Przy pomocy ultrasonografu jesteśmy w stanie określić aktualny stan skóry. Mierząc grubość tzw. SLEB (ang. subepidermal low echogenic band), czyli uwidaczniającego się tuż pod naskórkiem ciemnego pasma, uznawanego za swoisty marker uszkodzenia skóry, możemy ocenić jej aktualną kondycję. Wszelkie terapie „odmładzające” mają na celu zmniejszenie SLEB. Zabiegi, dzięki którym tak się właśnie dzieje, możemy więc uznać za skuteczne.

Osobiście mam ponad roczne doświadczenie w pracy z pikosekundowym laserem wyposażonym w neodymowo-yagowe (Nd:Yag) źródło światła laserowego w podwójnej długości fali – 1064 nm i 532 nm. Laser umożliwia pracę w trybie pikosekundowym, nanosekundowym i mikrosekundowym, jak również daje możliwość pracy na 8 mm głowicy frakcyjnej z efektem fotoakustycznym. Technologia pikosekundowa służy w pierwszym rzędzie skutecznemu usuwaniu tatuaży, makijażu permanentnego, przebarwień. Wyposażenie lasera w końcówkę frakcyjną poszerza znacznie pole działania, umożliwiając wykonywanie zabiegów redukujących fotouszkodzenia skóry, odmładzających i regeneracyjnych. Główny potencjał wykorzystania soczewki frakcyjnej obserwuję w przypadku leczenia rozstępów i różnego rodzaju blizn, od atroficznych, poprzez blizny potrądzikowe po blizny pooparzeniowe. W artykule zwrócono uwagę praktycznie na brak działań niepożądanych po zastosowanej laseroterapii. Te obserwacje pokrywają się z moimi. Nowoczesna technologia laserowa pozwala bowiem na zminimalizowanie działań niepożądanych, w tym ograniczenie możliwości pozabiegowej hiperpigmentacji oraz skrócenie do minimum okresu rekonwalescencji. Umożliwia ona ponadto osiąganie bardzo dobrych rezultatów przy mniejszej ilości sesji zabiegowych. Na podstawie własnych doświadczeń i obserwacji, oraz danych zaprezentowanych w niniejszym artykule, również uznaję laserowe zabiegi frakcyjne w technologii pikosekundowej za bezpieczną, skuteczną, jak i wszechstronną terapię regeneracyjną skóry. Odpowiada ona ponadto oczekiwaniom pacjentów i lekarzy, czyli daje szybkie i spektakularne efekty estetyczne, bez konieczności wyłączania z codziennych aktywności.

Related posts

2 Thoughts to “Innowacyjna metoda leczenia zmarszczek”

  1. Dorota

    Leczenie zmarszczek?! Kod tej choroby ?

    1. DK

      Racja… nie ma takiej choroby i nie ma mowy o leczeniu

Leave a Comment