Zastosowanie kwasu hialuronowego — opis przypadku

Deformacje twarzy mogą być wynikiem tragicznych wypadków, interwencji chirurgicznych lub chorób wrodzonych i niestety nie są obojętne dla pacjentów. Wpływają na różne aspekty ich życia codziennego i interakcji społecznych. Pomimo postępu w obecnych metodach chirurgii plastycznej twarzoczaszki, niedoskonałości estetyczne mogą się utrzymywać.

Aby osiągnąć zadowalające efekty, harmonię twarzy, należy rozważyć zastosowanie technik małoinwazyjnych jako uzupełnienie zabiegu chirurgicznego lub jako podejście alternatywne. Zastrzyki z tłuszczu i wypełniacze z kwasem hialuronowym (HA) okazały się doskonałą opcją ze względu na ich biokompatybilność i wszechstronność i niską immunogenność.

Opis przypadku

W liście do redakcji, który ukazał się na łamach czerwcowego wydania Journal of Cosmetic Dermatology (Vol. 23, Issue 6, June 2024, Pages 2304-2306), specjaliści z Włoch opisują przypadek 40-letniego mężczyzny, który w wyniku wypadku drogowego w 2008 roku doznał urazowego uszkodzenia mózgu z zawałem skrzyżowania wzrokowego i następczą całkowitą ślepotą, po której wykonano stabilizację sklepienia czaszki płytką tytanową. Po 15 latach od zdarzenia pacjent zgłosił się do kliniki autorów listu. Przeprowadzili oni badanie kliniczne, które ujawniło utratę struktury w okolicy górno-bocznej lewego oczodołu oraz w okolicy czołowej, co prowadzi do trudności w noszeniu okularów i zauważalnej deformacji. U pacjenta zastosowano leczenie wypełniaczem Vycross® HA o gęstości 20 mg/ml HA (VYC-20) zgodnie z systemem MD CodesTM4. Dokładny opis zabiegu, czyli miejsca iniekcji i podane ilości wypełniacza przedstawia rys. 1 w oryginalnym materiale: https://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/jocd.16252

Podczas iniekcji i po nich nie zgłoszono żadnych działań niepożądanych, a objętości twarzy zostały prawie całkowicie przywrócone, co pozwala pacjentowi na noszenie kapelusza i okularów przeciwsłonecznych. Po 4 miesiącach od zabiegu wykonano dodatkową iniekcję kaniulą wypełniacza HA w ilości 2 ml w okolicy czołowej. Wynik był niezwykle zadowalający i pozostał stabilny podczas wizyty kontrolnej po 8 miesiącach.

Podsumowanie

W podsumowaniu specjaliści wspominają, że stosowanie wypełniaczy HA stało się bardzo popularne w ciągu ostatnich kilku dekad, szybko stając się standardowym materiałem do wstrzykiwań śródskórnych do rekonstrukcji i odmładzania twarzy. Pomimo ich pierwotnego zastosowania w zabiegach estetycznych, w ostatnich latach pojawiła się możliwość zaproponowania zastrzyków z HA jako alternatywne podejście lub w połączeniu z zabiegiem chirurgicznym u pacjentów z deformacjami twarzy. Chociaż zastrzyki tłuszczu wykazały skuteczność u pacjentów doświadczających znacznej utraty objętości, główną przeszkodą w strukturalnym przeszczepianiu tłuszczu jest zachowanie jego żywotności. Co więcej, tłuszcz może nie zostać wchłonięty równomiernie i może prowadzić do asymetrii wymagających ponownej interwencji. Zaletą zaś wypełniaczy HA jest niewielka częstość występowania działań niepożądanych, co przypisuje się dostępności antidotum, hialuronidazy, która sprawia, że jego działanie jest odwracalne. Płynność wypełniaczy HA zapewnia precyzję podczas iniekcji i możliwość wykonania zabiegu zarówno na poziomie powierzchniowym, jak i głębokim. Zastosowanie wypełniaczy o średniej gęstości, jak zaprezentowano w opisywanym przypadku, pozwala na dużą uniwersalność i możliwość dostosowania do charakterystyki leczonego obszaru. Co więcej, rozwój technologii sieciowania, takiej jak Vycross®, pozwolił na zwiększenie jego trwałości i długowieczności. W literaturze opisano kilka przypadków pacjentów z deformacjami twarzy leczonych chirurgicznie w połączeniu z tłuszczem lub wypełniaczami HA. Omawiany przypadek stanowi wyrazisty przykład ekskluzywnego leczenia iniekcyjnego HA w rekonstrukcji deformacji twarzy.

Related posts

Leave a Comment