Off Label Experts i studia podyplomowe dla lekarzy

Zapraszamy do zapoznania się z krótką rozmową z dr Barbarą Walkiewicz–Cyrańską – jedną z najbardziej znanych i cenionych lekarzy dermatologów estetycznych i medycyny anti-aging w Polsce. Pani Doktor jest inicjatorką rozwoju dermatologii estetycznej w naszym kraju i w Europie. Inicjatorką i założycielką Off Label Experts – zespołu lekarzy pasjonatów, mający na celu dzielenie się doświadczeniem, doskonaleniem  praktyki lekarskiej, nieustannym podnoszeniem kwalifikacji. Jest też założycielką (1991 r.) i właścicielką kliniki VIVA-DERM.

DiKP: Pani Doktor, od kilku miesięcy zaskakuje nas Pani różnymi aktywnościami. Najpierw w życie weszły comiesięczne jednodniowe sympozja Off-Label, na początku marca odbyła się dwudniowa konferencja naukowa Off-Label, a teraz dowiadujemy się, że Off Label Experts, we współpracy z Akademią Leona Koźmińskiego, zakłada nowy kierunek studiów podyplomowych dla lekarzy – Akademię Medycyny Estetycznej i Biznesu.

Dlaczego taki właśnie kierunek? I dlaczego wybór padł na Akademię Koźmińskiego?

Dr Barbara Walkiewicz-Cyrańska: Od 25 lat aktywnie szkolę i edukuję siebie i lekarzy z zakresu medycyny estetycznej. Jestem otwarta na nowości, uważnie słucham młodych ludzi, mam dobry kontakt z lekarzami w Europie i na świecie. Zauważyłam zachodzące na przestrzeni ostatnich 5-7 lat zmiany kulturowe, społeczne i ekonomiczne i jestem przekonana, że obecnie lekarze, którzy chcą profesjonalnie zajmować się medycyną estetyczną potrzebują nie tylko wiedzy z tego obszaru, ale również z obszaru „biznesu”, tj.: prawa, psychologii czy marketingu.

Studia medyczne w żaden sposób nie przygotowują lekarzy do działalności gospodarczej czy prowadzenia spółek. Wiedza medyczna nie jest wystarczająca, żeby zaistnieć na rynku medycyny estetycznej, a szybko zmieniające się przepisy wymuszają konieczność posiadania takich informacji (takiej wiedzy).

Akademia Leona Koźmińskiego jest uważana za najlepszą uczelnię tego typu (lider kształcenia biznesowego) w Polsce. Jest bardzo wysoko klasyfikowana (jako jedna z nielicznych z Polski) w Europie, stąd nawiązanie współpracy właśnie z tą uczelnią.

DiKP: Jakie warunki musi spełniać osoba zainteresowana tym kierunkiem?

Dr Barbara Walkiewicz-Cyrańska: Studia podyplomowe dedykowane/przeznaczone są dla lekarzy i lekarzy stomatologów, z czynnym prawem wykonywania zawodu, którzy chcą rozpocząć działanie w tym zakresie bądź już zajmują się medycyną estetyczną.

DiKP: Kto jest autorem/autorami programu?

Dr Barbara Walkiewicz-Cyrańska: Autorami programu są lekarze-eksperci Off Label. A kierowniczkami studiów z ramienia Off Label jestem ja, czyli Barbara Walkiewicz-Cyrańska i dr Edyta Adamczyk-Kutera.

DiKP: A wykładowcy? Czy może Pani zdradzić ich nazwiska?

Dr Barbara Walkiewicz-Cyrańska: Oczywiście! Część biznesową poprowadzą wykładowcy z Akademii Leona Koźmińskiego, a część medyczną lekarze doświadczeni i powszechnie uznani za ekspertów z medycyny estetycznej i funkcjonalnej: Przemysław Styczeń, Joanna Czuwara, Bartosz Pawlikowski, Marcin Wiśniowski, Lubomir Lembas, Iwona Radziejewska-Choma, Romuald Olszański, Monika Łącka, Małgorzata Uchman-Musielak, Adrian Rymarczyk, Katarzyna Grudzień, Magdalena Korwin, Bożena Jendrysik, Tomasz Pniewski, Andrzej Kustra, Łukasz Preibisz.

DiKP: Jak długo będzie trwała nauka na tym nowym kierunku?

Dr Barbara Walkiewicz-Cyrańska: Studia podyplomowe trwają jeden rok akademicki. Będą odbywać się w weekendy, z częstotliwością: jeden zjazd w miesiącu. Po uzyskaniu dyplomu ukończenia studiów proponujemy lekarzom następny rok, który obejmuje tylko zajęcia praktyczne z medycyny estetycznej. Zajęcia będą się odbywać w 4-5 osobowych grupach, pod opieką lekarza eksperta. Warsztaty będą miały miejsce w soboty i niedziele, raz w miesiącu, od października do maja i będą obejmowały zajęcia praktyczne (praca z pacjentami) z zakresu: peelingi, mezoterapia, wypełniacze, biostymulatory tkankowe, wypełniacze biostymulujące, wypełniacze na bazie kwasu hialuronowego, toksyna botulinowa, implantacja nitek, nowoczesne technologie, techniki autologiczne.

DiKP: Co wyróżniać będzie studia podyplomowe na Akademii Medycyny Estetycznej i Biznesu od istniejących już od lat szkół medycyny estetycznej? Dlaczego zainteresowana osoba powinna zdecydować się na studia na tej właśnie uczelni?

Dr Barbara Walkiewicz-Cyrańska: Pojęcie istnienia szkół medycyny estetycznej jest mylące i niezgodne z prawem. Nie są to szkoły (nigdzie nie ma takiej rejestracji), a kursy. Żaden lekarz kończący te kursy nie uzyskuje dyplomu ukończenia studiów. Żadne studia z zakresu medycyny estetycznej nie uczą też części biznesowej.

Studia obejmują 198 godzin zajęć (godziny lekcyjne, nie zegarowe), gdzie większość godzin przeznaczona jest na medycynę estetyczną i funkcjonalną. Będą również niezwykle ciekawe i angażujące studentów zajęcia z zakresu biznesu, tzw. development. Dodatkowo program będzie obejmował wykłady, zajęcia w grupach dyskusyjnych 4-5 osobowych czy prezentacje filmów. Każdy ze studentów przed zajęciami otrzymuje materiały dydaktyczne.

Osoby zainteresowane powinny się zdecydować na studia na tej właśnie uczelni ze względu na to, że medycyna estetyczna rozwijając się przez ostatnie ćwierćwiecze, ukierunkowała lekarzy w wybranych technikach. Mamy wśród wykładowców mistrzów od nitek, ekspertów od toksyny, specjalistów od wypełniaczy itp.. Stąd tak liczna kadra wykładowców, a dla studentów możliwość uczenia się od najlepszych. Połączenie wiedzy medycznej z wiedzą biznesową, a następnie możliwość warsztatów praktycznych, da świetne przygotowanie i umiejętności lekarzom, którzy chcą zawodowo, profesjonalnie, z zaangażowaniem i pasją zajmować się medycyną estetyczną.

DiKP: Dziękujemy Pani za rozmowę i życzymy powodzenia w realizacji kolejnego przedsięwzięcia.

Dr Barbara Walkiewicz-Cyrańska: Dziękuję bardzo.

Właśnie rusza nabór na pierwszy rok studiów, zaczynających się w październiku 2022 r.

Po więcej informacji zapraszamy na stronę LINK

Related posts

Leave a Comment