XXII Międzynarodowy Kongres Dermatologii Estetycznej i Medycyny Anti-Aging-krótkie podsumowanie

Za nami XXII Międzynarodowy Kongres Dermatologii Estetycznej i Medycyny Anti-Aging, organizowany przez Stowarzyszenie Lekarzy Dermatologów Estetycznych. Czas na krótkie podsumowanie…

Tegoroczny, trzydniowy Kongres zgromadził ok 1000 lekarzy. Odbyło się aż 138 sesji na sali głównej i satelitarnych oraz 10 niezależnych paneli eksperckich, najwięcej w całej historii kongresów SLDE. Podczas niezależnych spotkań, ponad 20 ekspertów można było zapytać m.in. o wypełniacze, toksynę botulinową, nici, powikłania, biostymulatory czy aspekty prawne. Na ponad 60 stoiskach mogliśmy zapoznać się z najnowszą ofertą producentów i dystrybutorów sprzętu i wyrobów medycznych czy leków wykorzystywanych w medycynie estetycznej.

Sesja IMCAS

Szczególnym punktem XXII Kongresu SLDE była, po raz pierwszy zorganizowana w Polsce, sesja IMCAS „Mapowanie anatomiczne przy użyciu ultrasonografii”. Poprowadził ją dr Benjamin Ascher – dyrektor naukowy i twórca IMCAS, jednej z najbardziej renomowanych organizacji edukujących lekarzy zajmujących się dermatologią i medycyną estetyczną. Podczas tej sesji mogliśmy zobaczyć  jak wykorzystuje się ultrasonografię podczas zabiegów iniekcyjnych wykonywanych w górnej części twarzy, na czole (dr Benjamin Ascher), w środkowej części twarzy, okolicy nosa (dr Sebastian Garson), w dolnej części twarzy, okolicach ust (dr Hugues Cartier) a także w przypadku powikłań naczyniowych podczas podawania wypełniaczy. Doktor Benjamin Ascher uważa, że wykonywanie zabiegów z użyciem USG będzie przyszłością medycyny estetycznej. Zarówno On jak i pozostali uczestnicy tej sesji twierdzą, że dzięki mapowaniu, uwidocznieniu struktur i warstw skóry, tkanki podskórnej oraz naczyń krwionośnych wykonywanie zabiegów iniekcji będzie bardziej bezpieczne. Po drugie, ultrasonografia może być użyteczna w przypadku monitorowania podawania hialuronidazy, którą stosuje się w leczeniu powikłań po podaniu wypełniaczy.

Hialuronidaza

Warto w tym miejscu wspomnieć, że hialuronidaza była bohaterką oddzielnych wystąpień. Mówiła o niej m.in. prof. dr hab. med. Wioletta Barańska-Rybak. W swoim wystąpieniu pt.:” Hialuronidaza – aspekty praktyczne”, Pani Profesor przypomniała, że hialuronidaza jest enzymem o masie cząsteczkowej 60 000 Da działającym w miejscu podania do skóry powodującym hydrolizę kwasu hialuronowego. Profesor Barańska-Rybak zaznaczyła, że brak jest dużych badań randomizowanych dotyczących jej zastosowania w medycynie estetycznej, a wytyczne oparte są na przeglądzie piśmiennictwa i praktycznych wskazówkach autorów. Zastosowanie hialuronidazy off-label w medycynie estetycznej jest zatwierdzone przez FDA (US Food and Drug Administration). Od wielu lat wykorzystuje się jej efekt potencjalizacji działania miejscowych leków znieczulających czy przyspieszania resorpcji leków onkologicznych czy antybiotyków po wynaczynieniu. Mogliśmy usłyszeć, że liczne doniesienia naukowe potwierdzają jej skuteczność w leczeniu m.in. blizn przerosłych, mięsaka Kaposiego, sclerodermii, krwiakach czy obrzęku okołooczodołowym. Pani Profesor podkreśliła, że hialuronidaza jest niezbędna w leczeniu ew. powikłań po zastosowaniu kwasu hialuronowego, zarówno naczyniowych jak i nienaczyniowych (hiperkorekcji, opóźnionych odczynów zapalnych itp.) i omówiła protokoły użycia hialuronidazy w różnego rodzaju powikłaniach. 

Metoda S.A.F.E by Vivacy

Z dużym zainteresowaniem uczestników Kongresu spotkał się też pokaz wykorzystania nowoczesnych silikonowych fantomów do treningu technik iniekcyjnych (metoda S.A.F.E by Vivacy). Zaletą tej metody jest to, że w każdej chwili można zajrzeć pod skórę i dokładnie ocenić, czy dokonało się prawidłowego, precyzyjnego wkłucia, czy jest ono na planowanej głębokości. Dodatkowo można sprawdzić, czy podczas iniekcji nie nastąpiło uszkodzenie nerwu albo naczynia. Plastyczność sztucznych tkanek fantomów jest porównywalna z ludzką skórą. Podczas tego pokazu, równolegle na ekranie mogliśmy zobaczyć jak wygląda ten sam zabieg wykonywany na pacjentce. W pokazie tym udział wzięli: dr Benjamin Ascher, Denis Couchourel, dr Marcin Ambroziak, dr Michał Kaniowski oraz dr Łukasz Ordynowski.

Nici liftingujące w wybranych defektach twarzy

Z ogromnym zainteresowaniem wysłuchaliśmy też prezentacji dotyczącej zastosowania nici liftingujących w wybranych defektach twarzy. Doktor Bożena Jędrysik przedstawiła jak można wykorzystać nici liftingujące np. w przypadku odstających uszu, zaburzeniach kształtu nosa, opadania brwi czy asymetrii twarzy w porażeniu nerwu twarzowego. Jak mogliśmy zobaczyć, zastosowanie nowoczesnych, odpowiednich nici liftingujących wydaje się być skuteczną i, co ważne, bezpieczną alternatywą dla klasycznej chirurgii plastycznej w wybranych defektach twarzy. Doktor Jędrysik zwróciła uwagę na to, że zabiegi te wymagają takiej samej jak w przypadku chirurgii plastycznej starannej kwalifikacji pacjentów, zachowania rygorystycznych standardów aseptyki, wiedzy anatomicznej i doświadczenia wykonujących je lekarzy.  

Skoncentrowaliśmy się na wyżej wspomnianej sesji IMCAS i pokazie wykorzystania silikonowych fantomów , bo były one czymś, z czym wcześniej na krajowych kongresach nie spotkaliśmy się, a co wzbudziło ogromne zainteresowanie uczestników Kongresu. Wspomnieliśmy też o wystąpieniach dotyczących hialuronidazy i stosowania nici liftingujących, bo te zagadnienia jakoś szczególnie nas zainteresowały, ale nie oznacza to, że pozostałe wystąpienia były mniej ciekawe, nie! 😉

Nie będziemy ich jednak opisywać, a raczej zachęcamy do udziału w kolejnych kongresach, bo nic, żadne sprawozdanie nie odda tego co dzieje się na salach wykładowych czy podczas warsztatów.

Podczas kongresu, w sobotni wieczór odbyła się także uroczysta Gala, podczas której wręczone zostały Perły Dermatologii Estetycznej 2021. Zwycięzcom serdecznie gratulujemy!

Niezwykle ciekawy i merytoryczny program, znakomici wykładowcy zarówno z kraju jak i zagranicy, połączenie dwóch środowisk: praktyków i klinicystów, sesja IMCAS, udział około tysiąca lekarzy, liczny udział wystawców – to wszystko złożyło się na sukces Kongresu i jego Organizatorów.

Organizatorom gratulujemy i dziękujemy, że mogliśmy być częścią tego wydarzenia.

Related posts

Leave a Comment