Mikrobiom a kosmetyki pielęgnujące

Mikrobiom – to zagadnienie, któremu naukowcy w ostatnich latach poświęcają coraz więcej uwagi. My również o nim już pisaliśmy.

Chociaż badania nad mikrobiomem to szybko rozwijająca się dziedzina to wciąż w dużej mierze niezbadana. Dzisiaj chcielibyśmy zwrócić Waszą uwagę na związek mikrobiomu z kosmetykami i produktami do pielęgnacji skóry. Często zawierają one syntetyczne chemikalia i przeciwbakteryjne konserwanty, które lepiej lub gorzej mogą wpływać na delikatną równowagę mikroflory skóry.

Badania

W badaniu przeprowadzonym przez Bouslimaniego i współpracowników [1] oceniono wpływ produktów stosowanych do higieny osobistej na skórę pod względem składu mikrobiologicznego i molekularnego. Kluczowe wnioski były następujące:

(1) Cząsteczki związane z produktami do pielęgnacji skóry i higieny osobistej utrzymują się na skórze przez kilka tygodni po ich pierwszym użyciu, pomimo regularnych kąpieli pod prysznicem.

(2) Różnorodność molekularna i bakteryjna uległa zmianie po użyciu produktów kosmetycznych.

Celem innego badania [2] była ocena wpływu dezodorantów na mikroflorę okolicy pachy. Okazało się, że podczas regularnego stosowania dezodorantów lub antyperspirantów równowaga ekologiczna ulegała trwałej zmianie, prowadząc do ustalenia nowej równowagi. Podobnie, w innym badaniu [3] wykazano, że stosowanie makijażu na czole wydawało się powodować ważne zmiany mikrobiomu w tej okolicy.

Publikacje te wyraźnie wskazują na zmiany mikrobiomu spowodowane stosowaniem produktów do pielęgnacji i higieny skóry. Niemniej jednak zrozumienie tych zmian, ich wpływu na zdrowie skóry i podatność na choroby wymaga dalszych badań…

Coraz więcej firm zaczęło wykorzystywać dotychczasowe obserwacje i opracowywać produkty do pielęgnacji skóry „przyjazne dla biomów”. Obecne podejście przemysłu kosmetycznego koncentruje się na zapobieganiu usuwaniu „dobrych” bakterii poprzez dostosowanie składu produktu lub przywracaniu „ograbionych” bakterii.

Czy zdawaliście sobie sprawę, że stosowane w codziennej pielęgnacji skóry produkty mają taki wpływ na nasz mikrobiom?

[1] Callewaert, C., Hutapea, P., Van de Wiele, T. Bouslimani, A., da Silva, R., Kosciolek et al. The impact of skin care products on skin chemistry and microbiome dynamics. BMC Biol. 17, 47 (2019)

[2] Callewaert, C., Hutapea, P., Van de Wiele, T. and Boon, N. Deodorants and antiperspirants affect the axillary bacterial community. Arch. Dermatol. Res. 306, 701–710 (2014)

[3] Staudinger, T., Pipal, A. and Redl, B. Molecular analysis of the prevalent microbiota of human male and female forehead skin compared to forearm skin and the influence of make-up. J. Appl. Microbiol. 110, 1381–1389 (2011)

Related posts

Leave a Comment