Hydroksydecyna – czym jest i jak działa

Co to jest hydroksydecyna?

Hydroksydecyna jest naturalnym kwasem tłuszczowym występującym tylko w mleku pszczelim. Wykorzystywana jest do korygowania dysfunkcji bariery naskórkowej i często wchodzi w skład preparatów przeznaczonych do leczenia czy wspomagania leczenia (także zapobiegania powstawaniu nowych zmian) u osób z atopowym zapaleniem skóry, alergią kontaktową czy przewlekłą, podrażnieniem, suchością skóry czy świądem.

Badanie naukowe

W artykule pt.: „Wpływ Hydroksydecyny® (kwas 10-hydroksy-2-decenowy) na strukturę i funkcję bariery skórnej in vitro oraz skuteczność kliniczną w leczeniu kserozy wywołanej promieniowaniem UV” autorzy opisują badanie, w którym oceniali aktywność Hydroksydecyny®, jej syntetycznego odpowiednika, in vitro na regulację markerów różnicowania naskórka, ex vivo na odpowiedź zapalną i przywrócenie funkcji bariery skórnej, a także in vivo na kserozę, czyli suchość skóry wywołaną promieniowaniem UV u zdrowych ochotników. W hodowanych normalnych ludzkich keratynocytach Hydroksydecyna® indukowała wytwarzanie białka inwolukryny, transglutaminazy-1 i filagryny. W ekwiwalentach skóry miejscowo leczonych Hydroksydecyną®, analiza immunohistochemiczna wykazała wzrost barwienia inwolukryną, transglutaminazą-1 i filagryną. W modelu zapalenia naskórka wywołanego przez limfopoetynę zrębu grasicy (ang. Thymic stromal lymphopoietin, TSLP), emulsja zawierająca Hydroksydecynę® hamowała uwalnianie TSLP. W modelu stanu zapalnego i upośledzenia bariery obejmującego utrzymywane przy życiu eksplanty skóry ludzkiej balsam Hydroksydecyna® przywrócił spójność warstwy rogowej naskórka i znacznie zwiększył ekspresję filagryny, co wykazała immunohistochemia. Zmniejszył również wydzielanie cytokin prozapalnych (IL-4, IL-5 i IL-13). U zdrowych ochotników z suchością wywołaną promieniowaniem UV wskaźnik nawodnienia wzrósł odpowiednio o +28,8% (p<0,01) i +60,4% (p<0,001) po 7 i 21 dniach leczenia kremem Hydroksydecyna®. Udowodniono w ten sposób, że składnik ten jest skuteczny w aktywowaniu procesów różnicowania keratynocytów in vitro, przywracaniu funkcji bariery skórnej i zmniejszaniu stanu zapalnego ex vivo oraz nawilżaniu suchej skóry in vivo.

Na koniec warto dodać, że hydroksydecynę znajdziemy w dostępnych w polskich aptekach produktach takich jak np. Ducray Dexyane Med czy Ducray Dexyane Med Palpebral.

„Effects of Hydroxydecine (R) (10-hydroxy-2-decenoic acid) on skin barrier structure and function in vitro and clinical efficacy in the treatment of UV-induced xerosis”, European Journal of Dermatology, EJD 21(6):906-15, September 2011.

Related posts

Leave a Comment