Przenoszenie brodawek skórnych

Co wiadomo o przenoszeniu się brodawek skórnych z osoby na osobę? W jaki sposób minimalizować ich roznoszenie się?

Zakażenia wirusem brodawczaka ludzkiego (HPV) należą do najczęstszych infekcji wirusowych na świecie. Do tej pory całkowicie sklasyfikowano ponad 200 różnych typów HPV. Filogenetycznie można je podzielić na pięć rodzajów zwanych alfa, beta, gamma, mu i nu. HPV wywołujący brodawki można znaleźć we wszystkich rodzajach oprócz wersji beta.

Czym są brodawki skórne?

Brodawki skórne są ogólnie powszechną infekcją wirusową populacji, zwłaszcza u dzieci, i są wywoływane przez wirusy brodawczaka ludzkiego (HPV). Jedna trzecia dzieci w szkole podstawowej ma jedną lub więcej brodawek na rękach lub stopach. Większość powszechnych brodawek jest wywoływana przez HPV1, HPV2, HPV4, HPV27 i HPV57, podczas gdy brodawki płaskie są wywoływane głównie przez HPV3 i HPV10. Istnieje szeroki wachlarz możliwości leczenia miejscowego i ablacyjnego brodawek skórnych, ale większość brodawek skórnych u dzieci ustępuje samoistnie w ciągu 2 lat.

Jak przenoszą się brodawki skórne?

HPV może być przenoszony przez bezpośredni kontakt skóry z zakażoną skórą, ale również poprzez kontakt skóry z podłogą np. na basenie, w szatniach obiektów sportowych, w salach lekcyjnych. Według najnowszych badań czynniki środowiskowe nie odgrywają tak znaczącej roli w przenoszeniu brodawek. Wykazano, że członkowie rodziny z brodawkami skórnymi stanowią większe ryzyko rozwoju brodawek.

Rozprzestrzenianie się brodawek HPV w rodzinach nie zostało jeszcze zbadane i nie są dostępne żadne dane dotyczące przenoszenia HPV w rodzinach. Celem przekrojowego badania, na które chcemy zwrócić uwagę (HPV type-specific distribution among family members and linen in households of cutaneous wart patients, Journal of the European Academy of Dermatology and Veneorolgy 2022, 36, 119–125) było wyjaśnienie w jaki sposób rozprzestrzenia się HPV w gospodarstwach domowych, w których u co najmniej jednej osoby (pacjent z indeksem) zdiagnozowano jedną lub więcej brodawek zwykłych i/lub podeszwowych. Pobrano wymazy z czoła (skóra klinicznie normalna) pacjenta z indeksem i członków jego rodziny, aby przeanalizować dystrybucję wśród członków gospodarstwa domowego typów HPV znalezionych na brodawkach pacjenta z indeksem. Ponadto autorzy zbadali ścierki/ręczniki kuchenne i maty/dywaniki łazienkowe pod kątem obecności typu HPV w rodzinach. Założyli, że te wspólne elementy mogą służyć jako rezerwuar wirusa, który przyczynia się do przenoszenia wirusa HPV związanego z brodawkami skórnymi w rodzinach.

Łącznie uzyskano 476 wymazów z 62 rodzin, w tym wymazy z brodawek (n = 123) oraz wymazy z czoła 62 pacjentów indeksowych, czyli tych zdefiniowanych jako osoby z jedną lub więcej brodawkami zwykłymi i/lub podeszwowymi), 157 wymazów z czoła i 7 wymazów z brodawek członków rodziny, 58 próbek ścierek kuchennych i 59 próbek dywaników łazienkowych.

Najczęściej wykrywanymi typami HPV z brodawek pacjentów z indeksem były HPV1 (27,4%), HPV2 (16,1%), HPV27 (30,6%) i HPV57 (25,8%). Co ciekawe, 60 (42,3%) wymazów z czoła członków rodziny bez brodawek zawierało HPVDNA.

Kluczowym odkryciem badania było to, że kiedy HPV1 i HPV2 lub gamma HPV wykryto na brodawkach pacjentów z indeksem, te typy były również regularnie znajdowane (około 70%) na czole pacjentów z indeksem i członków ich rodzin oraz na ręcznikach/ścierkach kuchennych (około 45%) i dywanikach łazienkowych (około 60%). HPV27 i HPV57 rzadziej (<25%) znajdowano na osobach i przedmiotach z otoczenia rodziny.

Częste rozprzestrzenianie się wywołujących brodawki typów HPV na członków rodzin pacjentów z indeksem, a także na ręczniki kuchenne i maty łazienkowe, podkreśla znaczenie środków higieny w rodzinach z brodawkami. HPV są wysoce odporne na środowisko, co ułatwia ich przenoszenie w gospodarstwach domowych. Wirusy brodawczaków mogą przetrwać na powierzchni co najmniej 5–7 dni. Okres półtrwania wirusów brodawczaka w temperaturze pokojowej na suchym materiale wynosi około 3 dni. HPV są całkowicie inaktywowane w temperaturze 100°C, a od 56°C następuje częściowa inaktywacja. Rodzinom pacjentów z brodawkami należy zatem zalecić pranie używanych wspólnie ręczników/ścierek kuchennych lub dywaników łazienkowych w jak najwyższej temperaturze, najlepiej w 95°C lub wyższej (pranie na gorąco i gotowanie). Jeśli środki do dezynfekcji rąk są stosowane w celu zminimalizowania przenoszenia wirusa HPV przez pacjenta z indeksem, należy zastosować środki na bazie alkoholu sklasyfikowane jako „wirusobójcze”.

Wszystkich zainteresowanych omówionym powyżej artykułem odsyłamy do pracy oryginalnej LINK

1/ HPV type-specific distribution among family members and linen in households of cutaneous wart patients, Journal of the European Academy of Dermatology and Veneorolgy 2022, 36, 119–125.

2/ New important data on the transmission of cutaneous human papillomaviruses, https://onlinelibrary.wiley.com/doi/epdf/10.1111/jdv.17820

Related posts

Leave a Comment