Innowacyjne podejście do zmiany kształtu nosa za pomocą wypełniaczy z kwasem hialuronowym

Rhinoplastyka, czy inaczej korekcja nosa, jest jedną z najpopularniejszych operacji wykonywanych na świecie. W 2020 r. przeprowadzono ponad 852 000 zabiegów!. Mimo tego, że w procedurze zabiegu nastąpił znaczny postęp w stosunku do ostatnich lat, pozostaje wciąż jedną z najtrudniejszych chirurgicznych procedur estetycznych. Dlatego pacjenci, którzy chcą poprawić wygląd swojego nosa, a nie akceptują ryzyka i/lub kosztów chirurgicznego zabiegu, poszukują innych, niechirurgicznych metod.

Dzięki opracowaniu nowych wypełniaczy skórnych z kwasem hialuronowym, o dobrych profilach skuteczności i bezpieczeństwa, niechirurgiczna plastyka nosa (NSR, nonsurgical rhinoplasty) staje się coraz bardziej popularna wśród pacjentów. Jest tańsza od tradycyjnego zabiegu chirurgicznego, niesie za sobą mniejsze ryzyko wystąpienia działań niepożądanych, a okres powrotu do codziennych zajęć jest nieporównywalnie krótszy. Istnieją dwa główne wskazania estetyczne do stosowania wypełniaczy skórnych na powierzchni nosa, a mianowicie całkowite powiększenie grzbietu oraz korygowanie niektórych defektów, anomalii i/lub asymetrii.

Głównym celem omawianej pracy, która ukazała się na łamach lipcowego wydania Journal of Cosmetic Dermatology, było przedstawienie wstępnych efektów estetycznych i klinicznych innowacyjnej techniki iniekcyjnej modelowania nosa wypełniaczem z kwasem hialuronowym (HA).

Retrospektywna analiza

Autorzy artykułu, włoscy specjaliści z Rzymu, dokonali retrospektywnej analizy prospektywnego rejestru klinicznego pacjentów (pacjenci powyżej 18 r.ż.), którzy zgłosili się do jednego z ośrodków badawczych i byli kandydatami do niechirurgicznej zmiany kształtu nosa w okresie od października 2019 r. do listopada 2020 r. Podano im wypełniacz ─ 25 mg/ml HA za pomocą strzykawki ze stałą mikroigłą (30G/8 mm). Wszystkim pacjentom wykonano iniekcje w trzy kluczowe punkty nosa w następującej kolejności: (1) Końcówka (maksymalnie 0,2 ml HA); (2) columella (maksymalnie 0,3 ml HA); oraz (3) Radix i Dorsum (maksymalnie 0,3 ml HA). Stopień zadowolenia pacjentów z leczenia oceniano za pomocą pięciostopniowej skali Likerta. Pierwszorzędowym punktem końcowym był stopień zadowolenia pacjentów 12 miesięcy po leczeniu.

Grupa pacjentów

Do badania włączono stu jeden pacjentów, 91 kobiet (90,1%) i 10 mężczyzn (9,9%). Średni wiek pacjentów (95% CI) wynosił 30,1 lat (28,3-38,9). Średnia całkowita objętość wstrzykniętego wypełniacza HA wynosiła 0,65 ± 0,15 ml (zakres: 0,3-1,2 ml).

Pięćdziesięciu pięciu (54,5%; 95% CI: 41,4%-71,6%) wymagało powtórki iniekcji, którą wykonano po  miesiącu od pierwszego zabiegu.

Rezultaty

Spośród 101 osób włączonych do badania 85 pacjentów (84,2%) było bardzo zadowolonych z efektów leczenia. Po roku 87 pacjentów (86,1%) nadal było zadowolonych z efektu estetycznego. Dodatkowo 91 (90,1%) pacjentów chciałoby ponownie poddać się nowemu zabiegowi niechirurgicznej korekty nosa. Po roku ilość wypełniacza użytego do zabiegu wahała się od 0,3 do 0,5 ml. Ponieważ większość pacjentów miała nadal znaczną ilość wypełniacza z pierwszej sesji, do uzyskania korekty potrzebna była mniejsza objętość kwasu hialuronowego.

Podsumowanie

Zastosowana przez autorów artykułu technika „rzeźbienia” nosa za pomocą wypełniacza z kwasem hialuronowym była zabiegiem skutecznym, przewidywalnym i względnie bezpiecznym, który uzyskał wysoki stopień satysfakcji pacjentów.

Dokładne miejsca iniekcji, a także fotografie ilustrujące osiągnięte dzięki wstrzyknięciom HA rezultaty korekty nosa pokazane są w oryginalnym artykule. Zapraszamy do zapoznania się z nim LINK

Giammarioli G, Liberti A. Non-surgical rhinoplasty technique: An innovative approach for nasal reshaping with hyaluronic acid fillers. J Cosmet Dermatol. 2023;22:2054-2062. doi:10.1111/jocd.15669

Related posts

Leave a Comment