Rada Naukowa

Rada Naukowa – wysokiej klasy specjaliści, którzy wspierają nas swoim doświadczeniem i wiedzą.

 

Prof. dr hab. n. med. Andrzej Langner

Przewodniczący Rady Naukowej

Uzdrowiskowa Klinika Dermatologiczna „Iwolang”, Iwonicz Zdrój

Dr n. med. Ewa Chlebus

Gabinet Lekarski Nova Derm, Warszawa

Prof. dr hab. n. med. Andrzej Kaszuba

Klinika Dermatologii, Dermatologii Dziecięcej i Onkologicznej UM w Łodzi

Dr n. med. Maria Noszczyk

Melitus Lecznica Dermatologii Estetycznej i Anti-Aging, Warszawa

Prof. dr hab. n. med. Waldemar Placek

Katedra i Klinika Dermatologii Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie

Dr hab. n. med. Ewa Trznadel-Grodzka

Klinika Dermatologii, Dermatologii Dziecięcej i Onkologicznej UM w Łodzi

Prof. dr hab. n. med. Adam Włodarkiewicz

Katedra i Klinika Chirurgii Szczękowo-Twarzowej i Stomatologicznej AM w Gdańsku

Dr hab. med. Barbara Zegarska, prof. UMK

Katedra Kosmetologii i Dermatologii Estetycznej CM w Bydgoszczy, UMK w Toruniu