Wytyczne europejskie (EuroGuiDerm) dotyczące wyprysku atopowego Część I – terapia ogólnoustrojowa

W najnowszym, wrześniowym wydaniu czasopisma Europejskiej Akademii Dermatologii i Weneorologii (JEADV) opublikowano wytyczne dotyczące wyprysku atopowego. Są one oparte na dowodach naukowych i konsensusie, i zostały opracowane zgodnie z podręcznikiem EuroGuiDermGuideline oraz Consensus Statement Development Manual.

Zakres i określenie celu wytycznych

Celem opracowanych wytycznych jest dostarczenie wskazówek dotyczących postępowania i leczenia pacjentów z wypryskiem atopowym (AE) o różnym nasileniu i w różnych grupach wiekowych. W okresie od grudnia 2020 r. do lipca 2021 r. odbyły się cztery konferencje konsensusu, w których uczestniczyło dwudziestu dziewięciu ekspertów (w tym klinicyści i przedstawiciele pacjentów) z 12 krajów europejskich. W pracach nad wytycznymi Polskę reprezentował prof. Jacek Szepietowski, kierownik Kliniki Katedry Dermatologii, Wenerologii i Alergologii Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu. Uczestnicy konferencji opracowali zalecenia i algorytmy leczenia terapii miejscowej, fototerapii oraz nowych i uznanych metod leczenia AE, opartych na najnowszych dowodach. Nakreślili wskazówki dotyczące postępowania z pacjentkami z AE w czasie ciąży i pacjentami z AE z chorobami alergicznymi i innymi chorobami współistniejącymi.

Pierwsza część konsensusu

W opublikowanej już, pierwszej części wytycznych znajdują się m.in. ogólne informacje na temat ich zakresu i celu, omawianych kwestii zdrowotnych czy docelowych użytkowników. Zawiera ona również wskazówki dotyczące tego, którzy pacjenci powinni być leczeni terapią systemową, a także zalecenia i szczegółowe informacje na temat każdego leku systemowego. Omówione w wytycznych opcje leczenia systemowego obejmują konwencjonalne leki immunosupresyjne (azatiopryna, cyklosporyna, glikokortykosteroidy, metotreksat i mykofenolan mofetylu), leki biologiczne (dupilumab, lebrikizumab, nemolizumab, omalizumab i tralokinumab) oraz inhibitory kinazy janusowej (abrocytynib, baricytynib i upadacytynib).

Część druga

W części drugiej przeczytamy o tym jak unikać czynników prowokacyjnych, o interwencjach dietetycznych, immunoterapii, medycynie komplementarnej, interwencjach edukacyjnych, aspektach zawodowych i psychodermatologicznych, perspektywach pacjenta oraz rozważaniach dotyczących pacjentów pediatrycznych, dorastających, w ciąży i karmiących piersią.

Do kogo skierowane są wytyczne

Najnowsze wytyczne zostały przygotowane dla lekarzy, w szczególności dermatologów, pediatrów, alergologów, lekarzy rodzinnych i innych specjalistów zajmujących się pacjentami z AE. Pacjenci i ich opiekunowie mogą również uzyskać z tego materiału wiarygodne informacje i porady dotyczące opartych na dowodach metod terapeutycznych.

Wszystkich zainteresowanych tematem, znających język angielki zachęcamy do zapoznania się z treścią dostępnych wytycznych

https://onlinelibrary.wiley.com/doi/epdf/10.1111/jdv.18345

Journal of the European Academy of Dermatology and Veneorology (JEADV) 2022,36,1409–1431.

Related posts

Leave a Comment